Шестима младежи започнаха ученически и студентски практики в Областна администрация

23.05.2018

   Шестима младежи започнаха ученически и студентски практики в Областна администрация-Разград.

   Петима от тях днес се срещнаха и разговаряха с Областния управител Гюнай Хюсмен.

   Той ги приветства с „Добре дошли“ в институцията, пожела им да усвоят нови и полезни практически знания и умения, които да им помогнат в кариерата. Насърчи ги също да останат да работят и живеят в България, а не да гледат към чужбина.

   Проектите „Ученически практики“ и „Студентски практики“ се реализират от Министерството на образованието по ОП“Развитие на човешките ресурси“ и ОП“Наука и образование за интелигентен растеж“, в тях общински и държавни институции, както и частни фирми имат възможност чрез свои служители – ментори за младежите - да обучават млади хора за 240 часа, като обучаемите получават възнаграждение.

   В Областна администрация до месец септември по тези програми ще работят: Сезен Даудова – 11 клас в ПГИ“Робер Шуман“, специалност “Икономика и мениджмънт“, Весиле Ахмедова - 11 клас в ПГИ“Робер Шуман“, специалност “Икономика и мениджмънт“, Дилек Ебазерова – 2 курс в РУ“Ангел Кънчев“, специалност „Бизнес мениджмънт“, Мариела Ханджиева – 3 курс, РУ“Ангел Кънчев“, специалност „Маркетинг“, Наджие Наимова - 3 курс, РУ“Ангел Кънчев“, специалност „Маркетинг“, Ерсин Хасан – 4 курс, РУ“Ангел Кънчев“, специалност „Маркетинг“.Към началото на страницата