Обучение „Превенция и недопускане на конфликт на интереси” за местните и регионалните власти в Област Разград

23.04.2014

На 23 април 2014 г. в заседателната зала на ОбС Разград се проведе организирано по инициатива на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (КПУКИ) и със съдействието на Областна администрация Разград обучение на представители на териториалните структури на изпълнителната власт  и органите на местното самоуправление от Област Разград на тема „Превенция и недопускане на конфликт на интереси”. Лекторът, Николай Николов – Временно изпълняващ длъжността Председател на КПУКИ представи следните доклади:

·       „Законово определение и понятие за конфликт на интереси. Разграничение от корупцията. Забрани по Глава ІІ и Глава ІV от Закона за предотвратяване  и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ)”;

·       „Режим на декларациите по Глава ІІІ от ЗПУКИ, задължени лица, срокове за подаване, съдържание, последици при неподаване”;                         

·       „Процедури за установяване и санкциониране на конфликт на интереси”.

Събитието завърши с дискусия с активното участие на обучаемите.Към началото на страницата