21 военни паметници в област Разград имат нужда от належащи ремонти

16.04.2014

 Главният експерт от Министерството на отбраната Иво Антонов се обърна с молба заявките да бъдат подредени по приоритети. Общата сума  е на стойност 71 500 лева, стана ясно по време на Областната комисия „Военни паметници”.

На 16.04.2014 г. се проведе редовно заседание на Областната комисия „Военни паметници”. На срещата присъства ресорният главен експерт към Министреството на отраната Иво Антонов.

Представителите на общините на територията на област Разград запознаха комисията със своите предложения. От тях стана ясно, че:

В Община Разград 7 паметника имат нужда от спешни реставрационни дейностти – в с. Топчий, с. Пороище, Мавзолей-костница – Разград, с. Дряновец, паментика „Св. Георги” – Разград, надгробен паметник в стария гробищен парк в Разград, с. Осенец.

Община Кубрат – 3 военни паметници – в Кубрат, с. Каменово и в с. Юпер.

Община Исперих – 4 - в селата Лъвино, Тодорово, Малък Поровец и Лудогорци.

В Община Самуил – 3 - в селата Карамихал, Богданци и Желязковец

В Община Лозница – 4 - в селата Студенец, Каменар и Гороцвет.

Общините Завет и Цар Калоян нямат необходимост от такива дейности.

Общата сума  на постъпилите заявки е на стойност 71 500 лева, стана ясно по време на Областната комисия „Военни паметници”.

Главният експерт от Министерството на отбраната Иво Антонов се обърна с молба заявките да бъдат подредени по приоритети. Той посочи предложенията да бъдат насочени към две бележити годишнини – 70 г. от края на Втората световна война и 100 г. от Първата световна война.

По време на заседанието бяха коментирани аспекти относно попълването на картотеката на военните паметници, с цел изработване на обстоен регистър, който да бъде оповестен на сайта на Областна администрация – Разград.Към началото на страницата