Учредиха Регионален академичен център в Разград

15.04.2014

Председателят на БАН акад. Стефан Воденичаров и Областният управител Стоян Ненчев  първи положиха своите подписи, като пожелаха успех на новата структура, която събира в себе си представители на науката, образованието и бизнеса

На 15.04.2014 г. в Областна администрация – Разград се проведе учредителна среща, която инициирасъздаванетона Регионален академичен център. В нея вземахаучастие акад. Стефан Воденичаров - председател на БАН, член кореспондент проф. д.с.н. Димитър Димитров - зам.-председател на БАН, директори на институти от БАН, Областен управител, кметове на общини, ръководители на териториални звена на изпълнителната власт, ръководители на фирми от област Разград, ръководството на филиала на РУ в град Разград и председателят на РТПЗК -Разград.
По време на срещата бяха  подписани Меморандуми за сътрудничество между БАН и кметовете на общините Разград, Исперих, Кубрат и Завет, както и Споразумение за научно-техническо сътрудничество между участниците в срещата и институти от БАН.

Председателят на БАН акад. Стефан Воденичаров и Областният управител Стоян Ненчев  първи положиха своите подписи, като пожелаха успех на новата структура, която събира в себе си представители на науката, образованието и бизнеса. Седалището му ще бъде уточнено от ръководството на Филиала към РУ „Ангел Кънчев”, стана ясно след полагане на подписите от страна на присъстващите 35 члена.

Акад. Воденичаров сподели, че това е 14-ят Регионален академичен център в страната. Като за година и половина вече има подписани 40 договора за пратньорства. Предстоят сериозни работни срещи, организирането на две конференции и персонални разговори с бизнеса, анонсира член кореспондент Димитров.

По време на пресконференцията академик Воденикаров сподели, че БАН е разработила национални цели, сред които запазването на духовността, преодоляването на демографския проблем в страната и възстановяване на стопанския живот.

Той не пропусна да подчертае, че България трябва да обърне сериозно внимание на своя туризъм и да промени профила на туристите, което ще даде възможности за превръщането на страната ни в „рехабилитационен център на богатите държави”. Председателят на БАН призова държавата да поощрява иновациите, индустриалците и учените, да подкрепя научно-изследователските изследвания и българските индустриалци, които откриват работни места в страната.

Ролята на Регионалният академичен център е да осъществява по-близки контакти и сътрудничество между институтите на БАН и органите на местното самоуправление, териториалните звена на централната изпълнителна власт и най-вече с фирмите от област Разград. Основната му цел е обединяване на усилията на всички заинтересовани страни при внедряване на научно-технически постижения и иновации в различни икономически дейности, за ускоряване на социално-икономическото развитие на Област Разград.Към началото на страницата