Представят резултатите от анкетата сред работодатели на заседание на Комисията по заетост

26.03.2018

   Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие ще заседава утре, 26 март.

   В дневния ред на заседанието е включено обсъждане и съгласуване на обобщена информация за резултатите от анкетното проучване на потребностите от работна сила в област Разград. Данните ще бъдат представени от работната група, обобщила информацията.

   Анкетата се провежда за пръв път тази година, работодателите отговаряха по електронен път на въпросите. Целта на провеждането й е да се получи реална и конкретна информация за обхвата, професиите, компетенциите, знанията и уменията на търсените от работодателите кадри. Резултатите от анкетата ще послужат за определяне на по-нататъшните приоритети на областната политика по насърчаване на заетостта и в сферата на образованието и обучението, в съответствие с приоритетите на областната стратегия за развитие и на регионалните, областните и общинските планове за развитие. Обобщената на национално ниво информация от проведеното проучване ще се използва при формиране на приоритетите на националните стратегически документи и ежегодно утвърждавания Национален план за действие по заетостта.

   Заседанието започва в 11,00 ч. в зала 712 на Областна администрация-Разград.Към началото на страницата