След сигнал на Областният управител:Главният прокурор се ангажира с решаването на проблема с документите на 267 пенсионери – инвалиди от Разградска област

09.04.2014

В оригинал ще бъдат оставени само онези документи , за които е установено или има основателни съмнения, че са неистински или с неверно съдържание

Проблемът бе затлачен от 2010 г и след намесата на Областния управител институциите се активизираха.

Главният прокурор на страната Сотир Цацаров уведоми Областния управител Стоян Ненчев, че „С писмо от 28.03.2014 г. наблюдаващият прокурор е разпоредил на водещия разследването следовател в най-кратки срокове да изготви пълни копия на приложените по делото медицински досиета, като в оригинал бъдат оставени само онези документи, за които е установено или има основателни съмнения, че са неистински или с неверно съдържание. След това медицинските досиета незабавно ще бъдат върнати на съответната ТЕЛК”, казва още в писмото до Стоян Ненчев, Главният прокурор на България.

Ще припомним, че това писмо на Сотир Цацаров е в отговор на молбата на Областния управител, Главният прокурор да съдейства за по-бързото приключване на досъдебното производство на Специализираната прокуратура и връщането на медицинската документация на гражданите, чакащи да бъдат освитедетелствани от ТЕЛК.Към началото на страницата