Програма за посещението на проф. д-р арх. Иван Данов, Министър на инвестиционното проектиране в Област Разград на 08.04.2014 г.

07.04.2014

 

Дневен ред- 8.04.2014 г.

10,00 – 10,30 часа    Работна среща на проф. д-р арх. И.Данов с г-н Д. Бояджиев – Кмет на Община Разград и с арх. П. Сергиев – Главен архитект на Община Разград

                                        (Зала 712 на Областна администрация);

10,30 – 12,00 часа  Работна среща на проф. д-р арх. И.Данов с участието на Областен управител, Зам.областни управители, Кметовете на общини, главните архитекти на общини, РДНСК Разград, Служба по геодезия, кадастър и картография Разград, Камара на строителите Разград, Съюз на архитектите Разград, Съюз на инженерите и геодезистите  Разград.

                                    (Зала 712 на Областна администрация);

12,30 – 12,50 часа     Пресконференция;

 

Срещите са отворени за журналисти. Заповядайте!Към началото на страницата