Стоян Ненчев и Ангел Такев ще вземат участие в заседание на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район

03.04.2014

Заседанието е насрочено за 07.04.2014 г. в град Русе. В него ще вземат участие Областният управител Стоян Ненчев и директорът на специализирана дирекция в Областна администрация Ангел Такев.

По време на работната среща представител на Агенция „Пътна инфраструктура” ще  представи и ще постави на обсъждане ключови приоритети, и проекти за рехабилитация и модернизация на пътната инфраструктура на територията на Северен централен район за периода 2014-2020 г.

От своя страна областните управители на областите от СЦР ще представят информация, относно етапа на изпълнение на одобрените за финансиране проекти с регионално и местно значение от СЦР по Публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”.

Ще бъдат анонсирани законовите изисквания, касаещи последваща оценка на документите за стратигическо планиране по Закона за регионално развитие. Ще бъде представена информация по повод стартирането на третата процедура за присъждане на европейския Етикет за иновации и добро управление на местно ниво.Към началото на страницата