Становище на Областния управител на Област Разград във връзка с палеж на личните автомобили на служители в ДГС “Сеслав“-Кубрат

04.01.2018

   Във връзка с инцидент, при който е унищожено лично имущество на служители в Държавно Горско Стопанство “Сеслав“-Кубрат, докато те са на работните си места, изразявам пълната си подкрепа към двамата горски стражари и техните колеги, които защитават интересите на държавата в горския сектор.

   Само през последния месец Ахмед Ахмед и Юксел Юмер са конфискували 5 автомобила на извършители на незаконна сеч в горите в Лудогорието, за което са получавали заплахи от нарушители. Палежът на автомобилите им е извършен снощи на паркинг пред жилищния блок в Исперих, където живеят, докато двамата горски стражари отново са били на акция.

  Намирам за недопустими действията на извършителите на престъплението, по този начин те се опитват да ни върнат в 90-те години на миналия век, когато държавните служители бяха наплашени и имаха затруднения при изпълняване на задълженията си.

   Не се съмнявам в бързото разкриване на извършителите, но и категорично подкрепям предложението на Окръжния прокурор Тихомир Тодоров и препоръчвам на Общинската администрация и Общинския съвет в Исперих да въведат система за видеонаблюдение, която да подпомага разкриването на престъпления на територията на общинския център.

   Обръщам се и към ръководството на Северноцентрално държавно предприятие-Габрово да намери вариант двамата служители да бъдат компенсирани за нанесените щети по имуществото им, като по този начин се покаже на нарушителите, че държавата подкрепя своите съвестни служители, защитава техните интереси, а посегателството над държавни служители или тяхно имущество няма да доведе до намаляване на тяхната бдителност при изпълнение на задълженията им.

   Припомням, че през ноември 2017 г. Областна администрация-Разград изрази пълната си подкрепа за предприемане на засилени мерки за контрол в горите, обявена на съвместна среща с ръководствата на Окръжна прокуратура-Разград, ОДМВР-Разград и ДЛС“Воден-Ири Хисар“. Убеден съм, че общите усилия на държавните институции ще спрат незаконните бракониерски набези в горите на територията на Област Разград!

 

ГЮНАЙ ХЮСМЕН
Областен управител на Област Разград
4 януари 2018 год.
 
 
Снимки: Мехмед Азиз


Към началото на страницата