Главният секретар на Областна администрация-Разград бе гост на коледното тържество в Просторно

14.12.2017

   Главният секретар на Областна администрация-Разград Михаил Тодоров бе гост на коледното тържество на Комплексаза социални услуги за възрастни хора с уврежданияв село Просторно. От името на Областна администрация-Разград г-н Тодоров подари коледни пакети на 29-те потребители на услугите в комплекса.

   Той, както и останалите гости на – представители на социални институции и община Разград, останаха впечатлени от празничната програма, в която участваха потребителите на комплекса.

   Те представиха песни и танци на коледна тематика, както и възстановка на коледни обичаи. Тържеството завърши с хоро, на което се хвана и Главният секретар на Областна администрация Михаил Тодоров.

Пълна галерияКъм началото на страницата