Регионалният съвет за развитие на Северен централен район заседава във Велико Търново

12.12.2017

   Главен експерт Светлин Симеонов представи Областна администрация-Разград на провелото се днес в зала 314 на Областна администрация Велико Търново заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) на Северен централен район (СЦР) и Регионалния координационен комитет към него.

   Заседанието бе свикано и открито от проф. д-р Любомира Попова – Председател на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район на основание чл. 52, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие.

   В заседанието взеха участие представители на министeрства, областни управители на областите в Северен централен район, представители на общините в областите в района, представители на организациите на работодателите и работниците и служителите на национално равнище.

   На днешното заседание г-жа Таня Христова – кмет на община Габрово беше избрана за заместник-председател на на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район с мандат от 01.01.2018 г. до 30.06.2018 г.

   Членовете на Съвета приеха годишна индикативна програма за дейността на РСР на СЦР за 2018 г.

   На заседанието представители на Управляващите органи на Оперативните програми представиха актуална информация за напредъка по изпълнението на операциите по Оперативните програми, финансирани от фондовете на Европейския съюз, на територията на Северен централен район.

   През първото полугодие на 2018 г. председател на РСР на СЦР на ротационен принцип ще бъде Областниятуправител на област Габрово.Към началото на страницата