Седем кандидати за работа в Областна администрация по програма „Старт на кариерата“

22.11.2017

   Седем млади хора от региона се явиха днес на интервю за работа в Областна администрация-Разград по програма „Старт на кариерата“. Обявените работни места по програмата са две.

   Интервютата се проведоха от тричленна комисия, председателствана от заместник областния управител Нурие Црънгалова. В срок до 29 ноември за направения подбор ще бъде уведомено Бюро по труда-Разград, а класирането трябва да се обяви до 5 декември на интернет страницата на Агенцията по заетостта и на информационно табло в Бюрото по труда. Работа избраните двама млади специалисти ще започнат от началото на 2018 г.

   Програмата „Старт на кариерата“ дава шанс на млади висшисти да започнат работа и да натрупат стаж и опит по своята специалност. Те трябва да са регистрирани в бюрата по труда, да са на възраст до 29 години и да не са работили по придобитата от висшето образование специалност. Одобрените младежи получават по програмата заплати в продължение на 9 месеца.

   Обявените в Областна администрация работни места са по едно в двете дирекции – „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“, където кандидатите бяха 5 и „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ с 6 кандидати. Четирима от желаещите да работят в Областна администрация-Разградса подали заявления и за двете места. Младите висшисти са със специалности: „Право“, „Икономика“, „Приложна лингвистика“, „Системи за сигурност“, „Педагогика“, „Бизнес мениджмънт“, „Качество и експертиза на стоките.Към началото на страницата