Подписка срещу закриване на пожарната в Завет представиха на Областния управител граждани на община Завет

20.11.2017

   Представители на Организационен комитет от името на гражданите на община Завет връчиха на Областния управител подписка срещу закриването на Участъковата служба за противопожарна безопасност и защита на населението в Завет. Атанас Зарков и Сунай Халиибрям обясниха, че прилагат 37 страници с 1048 подписа, но подписката продължава и в момента в хранителните магазини и аптеките в населените места от общината.

   В писмото към подписката са изложени аргументи в подкрепа на необходимостта от запазване на структурата на пожарната. Местните хора смятат, че при закриване на пожарната ще възникне сериозна опасност за живота и здравето на населението в общината, опазването на сградния фонд, на селкостопанската реколта, животните във фермите, горските и ловно стопанство „Воден“, както и оборудването на детски градини, училища и предприятия. Пристигането на пожарен автомобил от съседен регион ще се забави и ефективността му ще е по-ниска – смятат хората от Завет. Според тях това може да донесе големи материални загуби, а понякога дори на човешки живот. Жителите на община Завет имат намерение да преминат към протести и активно гражданско неподчинение, ако пожарната служба в Завет бъде закрита. Според тяхната информация закриването може да се случи още през декември.

   Освен до Областния управител писмото и подписката са адресирани и до Председателя на Народното събрание ва Република България, Министър-председателя и Министъра на вътрешните работи. Г-н Хюсмен пое ангажимент да придвижи документация към следващите инстанции.Към началото на страницата