Областният съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни процеси заседава във вторник

13.11.2017

   Областният съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни процеси на област Разград заседава утре, 14 ноември. Заседанието е от 14,00 ч. в в зала 712 на Областна администрация-Разград.

   Основната цел на заседанието е провеждане на дискусия относно необходимостта от повишаване прозрачността и ефективността на разходване на публични средства при реализиране на общинските планове за изпълнение на Националната стратегия за интеграция на ромите (НСИР) 2014 -2020 г. във връзка с предстоящата бюджетна процедура 2018 г. и публикуването на общинските бюджети за обществено обсъждане.

   На заседанието експерти от сдружение „Асоциация Интегро“ ще запознаят членовете на Съвета с инструмент, представляващ кратка методологическа рамка за повишаване прозрачността и ефективността на разходване на публичните средства, разработен в партньорство с няколко национални организации – Сдружение „Инициатива за равни възможности”, Фондация „Програма „Достъп до информация” и онлайн платформа „Маргиналия”.



Към началото на страницата