На кръгла маса във Велико Търново представиха добра практика на Областна администрация-Разград

09.11.2017

   Добра практика на Областна администрация-Разград бе представена на регионална кръгла маса на тема „Добри практики и успешни истории в местната система за почтеност“ за общините – областни центрове Велико Търново, Ловеч, Габрово, Търговище, Разград, Русе, Силистра, Добрич, Варна и Шумен.

   Дискусията бе организирана от асоциация „Прозрачност без граници“ съвместно с Областна администрация-Велико Търново.

   Събитието се състоя днес в Областна администрация-Велико Търново и бе открито от областния управител проф. д-р Любомира Попова и изпълнителния директор на Асоциацията Калин Славов. Пред участниците в кръглата маса бяха представени разработените добри практики и работещи модели за ефективно и почтено управление от „Индекса на местната система за почтеност“ в българските общини. По този начин екипът на Асоциацията цели да насърчи взаимодействието между институциите, бизнеса, неправителствения сектор и медиите от различните региони на страната.

   Представителят на Областна администрация-Разград на форума главен експерт Светлин Симеонов сподели добрата практика на институцията при разработване на различни стратегии, примерно Стратегията за развитие на социалните услуги или Стратегията за интегриране на ромите да се сформират работни групи. В разработването участват представители на всички заинтересовани страни, процесът е открит и прозрачен, а неправителствените организации и неформалните групи и общности се чувстват съпричастни и следят за изпълнението на съответните стратегически документи.

   В кръглата маса участваха представители на общинските съвети, общинска администрация, неправителствения секторот областите Велико Търново, Ловеч, Габрово, Търговище, Разград, Русе, Силистра, Добрич, Варна и Шумен.Към началото на страницата