Служители от Областна администрация-Разград участваха в обучение за внедряване на CAF

08.11.2017

   Областна администрация-Разград започва внедряването на CAF по Проект на Института по публична администрация „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

   В екипа, който се обучава от ИПА по прилагането на CAF, са включени седем служители в Областна администрация-Разград, а на официалното откриване на тридневното обучение присъстваха заместник областният управител Нурие Црънгалова и двамата директори на дирекции Емилия Стойнова и Иван Радушев. В обучението участваха и служители на община Разград.

   Очаква се до края на февруари 2018 г. екипът да разработи доклад от самооценка на администрацията, чрез който ще се определят къде Областна администрация работи добре и къде са сферите, които се нуждаят от усъвършенстване.

   След предприемане на мерки за подобрение се очаква администрацията да подобри услугите си за клиентите, ще подобри и взаимодействието с общините в област Разград.Към началото на страницата