Заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) на Северен централен район (СЦР)Към началото на страницата