Щабът за координация на спасителни и неотложно-възстановителни работи при бедствия и аварии обсъди подготовката за зиматаКъм началото на страницата