Щабът за координация на спасителни и неотложно-възстановителни работи при бедствия и аварии обсъди подготовката за зиматаbaner1
Към началото на страницата