Областният съвет за намаляване на риска от бедствия се запозна с Националната стратегия за намаляване на риска от бедствия 2018-2030 г.Към началото на страницата