Стажантите в Областна администрация – Разград получиха своите удостоверенияКъм началото на страницата