Представители на Младежки парламент към СНЦ“Фабрика Детските мечти“ представиха Младежкия фестивал „Цветна фурия“ на пресконференция в Областна администрацияКъм началото на страницата