Шестима младежи започнаха ученически и студентски практики в Областна администрацияКъм началото на страницата