Документалната изложба „Михаил Арнаудов - живот, посветен на България и науката”Към началото на страницата