Двете асоциации по В и К в Област Разград проведоха общи събрания днесКъм началото на страницата