На заседание на Комисията по заетостта утвърдиха държавния план-прием за учебната 2018/19 г.Към началото на страницата