Становище на Областния управител на Област Разград във връзка с палеж на личните автомобили на служители в ДГС “Сеслав“-КубратКъм началото на страницата