Изложбата „Военните паметници на област Разград“бе открита в СУ“Св.св. Кирил и Методий“-СамуилКъм началото на страницата