Изложбата „Военните паметници в област Разград“ остава в читалище „Развитие“ до 10 ноемвриКъм началото на страницата