От Гецово започнаха срещите на Областния управител с обществеността в населените места от регионаКъм началото на страницата