Краткосрочни, средносрочни и дългосрочни мерки за решаване на проблема с безстопанствените кучета обсъдиха на заседание на Областната епизоотична комисияКъм началото на страницата