Областна администрация предоставя компютри на седем учебни заведенияКъм началото на страницата