Анализ на причините за слабите резултати в образованието ще изготви Областна админстрацияКъм началото на страницата