В Разград се проведе заседание на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район, председателствано от Областния управител Манол КившановКъм началото на страницата