Ученици се запознаха с дейността на Областна администрация Разград и ОИЦ - Разград в рамките на проект „Твоят час”Към началото на страницата