Проект „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“ навлиза в реална фаза през настоящата годинаКъм началото на страницата