Съвместна пресконференция на Областния управител на област Разград и ректорското ръководство на Русенския университетКъм началото на страницата