Създаден е Областен съвет за намаляване на риска от бедствияКъм началото на страницата