Областният оперативен екип по превенция на домашното насилие в област Разград отчита постижения и планира дейността си през 2017 г.Към началото на страницата