Заместник областният управител Виолета Тодорова откри работна среща, свързана с новия Закон за предучилищно и училищно образованиеКъм началото на страницата