Липса на кворум отложи извънредното заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. ИсперихКъм началото на страницата