Здравната карта на област Разград беше обсъдена с министъра на здравеопазванетоКъм началото на страницата