Проведе се заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищатаКъм началото на страницата