ПРОДЪЛЖАВАТ ВИЗИТИТЕ НА ДИПЛОМАТИ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ОБЛАСТ РАЗГРАД КАТО ДЕСТИНАЦИЯ ЗА КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМКъм началото на страницата