ПРЕДСТАВИХА НОВАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДОБРОВОЛНИТЕ ФОРМИРОВАНИЯКъм началото на страницата