Общините подготвят списъци с места за настаняване на бежанциКъм началото на страницата