54 проектни идеи бяха направени на заседание на Областния съвет за развитие на Област Разград



Към началото на страницата