Областният управител ще провежда ежемесечни срещи с кметоветеКъм началото на страницата