Областният управител проведе организационно-техническа среща за бързо стартиране ремонта на Републикански път II-51 „Дралфа – Чудомир – Лозница – републикански път I-2 Русе – Варна“Към началото на страницата