Областният управител с бърза реакция на гражданско искане – осигурени са средства и следващата седмица започва ремонт на Републикански път II-51 „Дралфа – Чудомир – Лозница – републикански път I-2 Русе – Варна“Към началото на страницата